Wales Summit – 2017


Education Wales Summit 2017 logo

Education Wales Summit 2017

 

Celebration, Ambition, Inspiration

May 16th 2017, Cardiff, Wales

Life Sciences Hub Wales, Assembly Square, Cardiff Bay  

 

This event is supported by Microsoft, the TES and The Assessment Foundation.

latest.pngTES_logo.png48fb0917-f62c-427d-bf91-21b576242028.jpg

This landmark event is the fifth Education Summit across the UK hosted by The Education Foundation. The event will bring together educators from across Wales in a unique event to celebrate all that is good about Education Wales, to share what works and be ambitious about the future.

Some of the speakers include:

  • Professor Tom Crick, Cardiff Metropolitan University
  • Kellie Williams, Digital leader, North Wales School Effectiveness & Improvement Service
  • Claire Price, Head, Chepstow School
  • Ed Dorrell, Deputy Editor, TES
  • We’re pleased also to welcome Steve Davies, Director of Education, Welsh Government

We’re shaping Education Wales to have a positive dialogue about the way forward and to build an understanding of reform – a narrative that can also be communicated and shared with the public and families.

I can imagine what the diary is like, but we’d be delighted if you could join us and take part in this important conversation.

Drop us a note here to reserve your free place: rowan@ednfoundation.org

 

Uwchgynhadledd Addysg Cymru

 

Dathlu, Uchelgais, Ysbrydoli

Mai 16 2017, Caerdydd, Cymru

Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru, Sgwâr y Cynulliad, Bae Caerdydd

 

Cefnogir y digwyddiad gan Microsoft, TES a’r Sefydliad Asesu.

latest.pngTES_logo.png48fb0917-f62c-427d-bf91-21b576242028.jpg

Y digwyddiad pwysig hwn yw’r pumed Uwchgynhadledd Addysg ledled y Deyrnas Unedig i gael ei chynnal gan y Sefydliad Addysg.

Bydd yr uwchgynhadledd yn dod ag addysgwyr o bob rhan o Gymru ynghyd mewn digwyddiad unigryw i ddathlu popeth sy’n dda yngl?n ag Addysg Cymru, i rannu’r hyn sy’n gweithio a bod yn uchelgeisiol am y dyfodol.

Mae rhai o’r siaradwyr yn cynnwys:

  • Yr Athro Tom Crick, Prifysgol Metropolitan Caerdydd
  • Kellie Williams, Arweinydd Digidol GwE, Gwasanaeth Effeithiolrwydd a Gwella Ysgolion Gogledd Cymru
  • Claire Price, Pennaeth Ysgol Casgwent
  • Ed Dorrell, Dirprwy Olygydd, TES
  • Mae’n bleser gennym hefyd groesawu Steve Davies, Cyfarwyddwr Addysg, Llywodraeth Cymru.

Rydym yn llywio Addysg Cymru i gael deialog gadarnhaol yngl?n â’r ffordd ymlaen ac i ddatblygu dealltwriaeth o ddiwygio – neges y gellir ei chyfleu a’i rhannu hefyd gyda’r cyhoedd a’u teuluoedd.

Anfonwch nodyn atom i gadw’ch lle rhad ac am ddim: rowan@ednfoundation.org